TEAM Xtreme & Elhatri

TEAM Xtreme

Inschrijfformulier Team Xtreme

Bedankt voor je inschrijving bij
Team Xtreme.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Voorwaarden Team Xtreme
Bij Team Xtreme verzoeken wij u om de contributie automatisch te laten innen.

Ik machtig hierbij Team Xtreme om de verschuldigde contributie automatisch van mijn giro-/ bankrekening af te laten schrijven

Vakanties: Je abonnement loopt tijdens de vakantie gewoon door. Dit is bewust gedaan om de maandtermijn gelijk te houden. Er is in de abonnementsprijs wel rekening gehouden met vakanties. Het is dus niet zo dat je tijdens je vakantie "voor niks betaald ". Bij stopzetting van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats. Bij stopzegging van het lidmaatschap dient een maand opzegtermijn in acht te worden gehouden. Stopzetting dient schriftelijk te gebeuren. Restitutie vind nimmer plaats.

.